http://ph-chemischrekenen.nl/____impro/1/onewebmedia/pH%20strips.jpg?etag=%22W%2F%22%20%227630-564737be%22&sourceContentType=image%2Fjpeg&ignoreAspectRatio&resize=344%2B344&quality=85De berekening van de pH

De pH is een veel gebruikte en belangrijke chemische grootheid. Er

zijn talrijke hulpmiddelen voor de bepaling van de pH verkrijgbaar.

In alle schoolboeken wordt de pH berekend aan de hand van

vereenvoudigde formules om er voor te zorgen dat de berekening

goed uitvoerbaar blijft.

In onderstaande Excel spreadsheet worden deze formules vergeleken

met de volledig exacte berekening, zonder vereenvoudigende

aannames. Ook worden de controles voor de vereenvoudigingen

geverifieerd (nieuwe versie spreadsheet!).

De exacte berekening is nogal gecompliceerd en pas tot stand

gekomen door de intensieve bemoeienis van vriend en oud-collega

Henk Karsmakers.

Iedereen kan zo zelf nagaan in welke mate de gebruikelijke

berekeningen overeenkomen met de echte waarde!

Downloads en links:

·         De spreadsheet met de pH-berekeningen: pH berekenen V2.xlsx

·         Afleiding van de derdegraads vergelijking voor [H3O+] (of [OH]): De berekening van de pH

·         De wiskundige achtergronden van de exacte berekening van de pH, zie De formule van Cardano
bij derdegraadsvergelijkingen
op de website van Henk Karsmakers.