Reader Chemisch Rekenen

Reader Chemisch Rekenen voor vo

 

Downloaden

·         Download de Reader Chemisch Rekenen voor vo (.pdf file). Zet hem op je tablet!

·         Download het Antwoordmodel: de volledige uitwerking van alle opgaven uit de Reader.

 

Waarom 'Chemisch Rekenen voor vo'?

In de scheikunde is Chemisch Rekenen belangrijk. Op de meeste middelbare scholen in Nederland gebruikt men verhoudingstabellen en kruisregel. Dat is omslachtig en je leert zo niet hoe je goed kunt omgaan met grootheden en eenheden in groothedenvergelijkingen. Ook is men slordig met symbolen voor grootheden en eenheden. De verwarring op dit punt is groot.

Dat moet anders! Een goed alternatief zijn de regels van de IUPAC, de internationale organisatie die verantwoordelijk is voor afspraken op het gebied van (o.a.) notatie van grootheden en eenheden. In het door de IUPAC uitgegeven 'Green Book' (ook hier te downloaden) staat hoe grootheden en eenheden genoteerd moeten worden. Ook beveelt de IUPAC aan om te rekenen met groothedenvergelijkingen ('quantity calculus'), vaak 'formules' genoemd.

De regels van de IUPAC zijn voor de scheikunde wat de verkeerswetten zijn voor het verkeer op straat!

 

Stand van zaken

Augustus 2017: De Reader Chemisch Rekenen voor vo is ruim drie jaar verkrijgbaar. Ze is afgelopen maanden op tal van punten aangepast. Een van de zaken die is aangepakt is de bespreking van de entropie. In veel teksten wordt die gepresenteerd als een maat voor de wanorde in een systeem. Daar is serieuze kritiek op. Hoe het wel moet staat hier beschreven.

 

Oktober: toegevoegd een bijlage over de analogie tussen schotels in een destillatiekolom en de schotels in een chromatografische kolom. Verder een paar kleine wijzigingen in de tekst en de layout.

 

Deze nieuwe versie is vanaf nu verkrijgbaar. De wijzigingen staan vermeld in de nieuwe versie.

 

Ook het Antwoordmodel van de opgaven in de Reader is aangepast aan de nieuwe versie.

 

Copyright en intellectueel eigendom

Iedereen mag deze tekst gebruiken bij de studie en in de les, mits de bron wordt vermeld:   P. Heldens (2017), Chemisch Rekenen voor vo


Maar het copyright en de intellectuele eigendom van deze reader blijft onherroepelijk bij mij, Pierre Heldens. Het is niet toegestaan:

·         om deze Reader voor commerciele doeleinden te gebruiken.

·         om deze Reader te publiceren op andere websites dan de mijne, ongeacht de aard van de website. (Een link naar mijn website is wel een goed idee!).

·         om het copyright of het intellectuele eigendom van de Reader te claimen. Het idee...